سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
نابخردی و غفلت در دل دانشمند نیست . [امام علی علیه السلام]