سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
دوستی، یکی از دو [نوع] خویشاوندی است[ : خویشاوندی سببی و نَسَبی] . [امام علی علیه السلام]