سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
آن که پى چاره‏هاى گونه‏گون تازد ، چاره‏جویى کار او را نسازد . [نهج البلاغه]