سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
حکیم نیست آنکه با کسی که از معاشرتش ناگزیر است پسندیده رفتار نمی کند، تا آن گاه که خداوند برایش راهی بگشاید . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
چهارشنبه 88 خرداد 27 , ساعت 10:25 عصر
امام حسن (ع) : از آن حضرت سؤال شد : مروت چیست ؟ فرمود : حفظ دین ، عزت نفس ، نرمش ،احسان ، پرداخت حقوق و اظهار دوستی نسبت به مردم .
قیل له - علیه السلام - ما المروة ؟ قال : حفظ الدین واعزاز النفس ولین الکنفوتعهد الصنیعة واداء الحقوق والتحبب الی الناس .
تحف العقول ، ص 227
 


لیست کل یادداشت های این وبلاگ